ODŘIVOUSŮV POHÁR MTB BÍLOVEC

součástí závodu je MR UNITOP ČR

UNIE TĚLOVÝCHOVNÝCH ORGANIZACÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

 10.06.2017

Registrace

Propozice dospělí

Propozice 10.ročníku závodu horských kol pro širokou veřejnost

 

Pořadatel: Kolosport Bílovec a SKP Nový Jičín

Termín: 10.06.2017

Centrum závodu a prezence: areál restaurace Střelnice v Bílovci

 09.06.2017 od 17.00-19.00 hod. a v den závodu 10.06.2017 od 09.00-12.00 hod.

Start:  Bílovec – areál Střelnice

 54 km v 13.00 hod.

 27 km v 13.15 hod.

Cíl: Bílovec - Střelnice, areál restaurace Střelnice

Trasy: 54km a 27km  – vedou převážně po zpevněných lesních cestách a zatravněných stezkách

Kontakt a informace: www.kolosport-bc.cz , kolosport-bc@email.cz,

 tel. 775 084 165

Kategorie: 54 km

Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození.

M1 - muži 18 - 29 let    (1999 - 1988)              Ž1 - ženy 18 - 39 let (1999 - 1978)

M2 - muži 30 - 39 let    (1987 - 1978)             

M3 - muži 40 - 49 let    (1977 - 1968)              Ž2 - ženy 40 a více   (1977 a starší)

M4 - muži 50 let a více (1967 - starší)   

Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit kategorii pouze při účasti pěti a více závodníků.

Pro zařazení do kategorie MR UNITOP ČR je nutné napsat za označení

kat. SKP

Kategorie: 54 km MR UNITOP ČR bude samostatně vyhodnoceno v kategoriích:

M1 SKP - muži 18 - 39 let    (1999 - 1978)          Ž1 SKP ženy 18 let a více (1999 a starší)

M2 SKP - muži 40 - 49 let    (1977 - 1968)

M3 SKP - muži 50 - 59 let (1967 - 1958)

M4 SKP - muži 60 let a více (1957 a starší)

Kategorie: 27km

JM - junioři 15 - 17 let    (2000 a mladší)            JŽ - juniorky 15 - 17   (2000 a mladší) 

M1 - muži   18 - 29 let    (1999 - 1988)                Ž1 - ženy       18 - 39   (1999 - 1978)

M2 - muži   30 - 39 let    (1987 - 1978)              

M3 - muži   40 - 49 let    (1977 - 1968)                Ž2 - ženy       40 a více (1977 a starší)

M4 - muži   50 - 59 let    (1967 - 1958)          

M5 - muži   60 let a více (1957 a starší)

 Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit kategorii pouze při účasti pěti a více závodníků.

Kategorie: 27 km MR UNITOP ČR bude samostatně vyhodnoceno v kategoriích:

M1 SKP - muži 18 let a více (1999 a starší)          Ž1 SKP - ženy 18 let a více (1999 a starší)

Startovné:

250 Kč  při přihlášení a zaplacení startovného do 14.05.2017.

350 Kč při přihlášení od 15.5.2017 do 2.06.2017 a při prezenci 9.06.2017 od 17.00-19.00 a  10.06.2017 od 9.00-12.00 hod.

Zahraniční závodníci mají možnost zaplatit nezvýšené startovné v den prezence závodu, podmínkou je přihlášení do 14.05.2017.

Startovné zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu. Občerstvení v průběhu závodu (54 km - 2x,

27 km - 1x) teplé jídlo a nealko v cíli závodu . Pro všechny účastníky závodu je připraven upomínkový předmět (medaile).

Přihlášky a způsob úhrady startovného:

1) elektronicky: z on-line formuláře od 1.4.2017 do 2.06.2017.

Úhrada startovného převodem na účet pořadatele: 2900764531/2010,

variabilní symbol vygenerovaný v on-line přihlášce. Do zprávy pro příjemce uvádějte

 své jméno a příjmení. Platby za jednotlivé účastníky je nutné uhradit jednotlivě!

2) osobně

Přihláška je platná až po zaplacení startovného!

Když bude vaše platba dle VS převedena na účet pořadatele, nebo startovné bude zaplaceno v hotovosti pořadateli.

Časomíra a výsledky:
Měření časů bude provedeno pomocí elektronických čipů firmou TimeChip.

Čipy jsou nevratné bez finanční zálohy.    

Ceny: Pro první tři v každé kategorii.

Losování startovních čísel: Po vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií, losování startovních

čísel o věcné ceny.

Upozornění:

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za běžného silničního provozu.

Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce,

nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby.

Účastník je povinen používat po celou dobu závodu cyklistickou přilbu.

Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození!

Pořadatel závodu nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti

se závodem.

V případě neúčasti se startovné nevrací!

Pokud se závod neuskuteční z důvodu živelné pohromy, epidemie, startovné se nevrací.

Pořadatelé závodu neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě!


Propozice

DĚTSKÝ ODŘIVOUSŮV POHÁR

Pořadatel: Kolosport  Bílovec

Termín: 10.06.2017

Prezence: areál restaurace Na Střelnice v Bílovci

Registrace: elektronicky na adrese -  http://entry.timechip.cz od 1.4.2017 do 2.6.2017

Osobně:          9.06.2017 od 17.00 - 19.00 hod.

                      10.06.2017 od 07.30 – 08.30 hod.

 

Start závodu v 9.15hod!

MTB závod dětských kategorií na uzavřeném okruhu v parku na Střelnici (v místě prezentace závodu dospělých a dětských kategorií).

Limit startujících je 100 závodníků!!!

Děti startovné neplatí!!!!

Trasa: 600m až 4,5 km na uzavřeném okruhu - pořadatel závodu si vyhrazuje právo změny délky trasy dle technických a klimatických podmínek.

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů, nebo zákonného zástupce!

Kategorie:

  • H 6         -  Hoši rok narození                 2011 a mladší délka cca             do 600 m  
  • D 6         -  Dívky rok narození               2011 a mladší délka cca             do 600 m
  • H 7         -  Hoši rok narození                 2008 - 2010 délka cca                    1500 m
  • D 7         -  Dívky rok narození               2008 - 2010 délka  cca                   1500 m
  • H 10       -  Mladší žáci rok narození      2005 - 2007 délka cca                    3500 m
  • D 10       -  Mladší žákyně rok narození 2005 - 2007 délka  cca                   3500 m
  • H 13       -  Starší žáci rok narození        2003 - 2004 délka  cca                   4500 m
  • D 13       -  Starší žákyně rok narození   2003 - 2004 délka  cca                   4500 m

V dětských kategoriích budou vyhodnoceni první tři závodníci a všichni ostatní

účastníci dětského závodu obdrží upomínkové předměty!!!

Účastníci dětských kategorií musí zvládat jízdu na kole bez stabilizačních koleček a bez asistence!

Upozornění:

Účastník je povinen používat po celou dobu závodu cyklistickou přilbu.

Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození!

Pořadatel závodu nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti

se závodem.

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.

Pořadatelé závodu neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem jiným osobám!

 

 

Partneři

 


Město Bílovec